Noc na Ukrainie zim±

1877           olej, p³ótno                 Muzeum Narodowe w Warszawie