Targ na konie w Ba³cie

olej,  p³ótno 1879                135 x 294 cm