Stado żurawi

olej, płótno, 87,5 x 144,7 cm

ostatni właściciel: Józef Justyn Strumiłło, Warszawa

zaginiony 1939-1945