Epizod z 1920 roku             olej, p³ótno, 55 x 80 cm                    1937