Więzy krwi

olej

ostatni właściciel: Władysław Frąckiewicz, Warszawa,
w 1944 w Artystycznym Salonie Skarbiec, Warszawa

zaginiony 1944