Loża z widzami w strojach polskich i francuskich

fresk

Teatr w  Starej Pomarań-
czarni

Łazienki w Warszawie