Loża z widzami w strojach polskich

1788      fresk     teatr w Starej Pomarańczarni       Łazienkowski w Warszawie